Certyfikat Blisko Natury

logoBliskoNaturyCertyfikat „Blisko Natury” jest pierwszym  ekocertyfikatem w Polsce, który skupia się głównie na ofercie turystyki przyrodniczej prowadzonej w ramach działalności obiektu, a nie wyłącznie na infrastrukturze obiektu i jej przyjazności dla środowiska.

Certyfikat przyznawany jest obiektom turystyki wiejskiej, głównie gospodarstwom agroturystycznym posiadającym  ofertę turystyki przyrodniczej, prowadzonej na terenie obszaru  Natura 2000 lub  ewentualnie na innych formach ochrony przyrody.

Certyfikat zapewnia gwarancję zaufania do tego, iż dany obiekt  posiada  odpowiedni poziom jakości świadczonych usług i jest  wiarygodny biznesowo oraz daje okazję dotarcia do nowych klientów zainteresowanych atrakcjami przyrodniczymi.

Certyfikowane obiekty są promowane przez Operatora Certyfikatu (Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju), a w trakcie naboru otrzymują konsultacje z ekspertem ds. przyrody.

Pilotażowy nabór odbył się  w 2015 roku w ramach projektu Agroturystyka przyjazna Naturze 2000 (cykl szkoleń).

Więcej na temat certyfikatu: www.natura2000.org.pl