Dziękujemy za wsparcie

Dziękujemy za wpłatę. Dzięki niej będziemy mogli sprawdzić więcej gospodarstw agroturystycznych i zamieścić ich oferty ekoturystyczne na stronie ekowyjazdy.pl.

Fundatorzy, Zarząd i Pracownicy Instytutu na rzecz Ekorozwoju